پیروزی بارسلونا و به حداقل رسیدن شانس قهرمانی رئال