تراکتور،نفت يا سپاهان/ جام قهرماني ليگ برتر مي‌رسد به؟