ملت ایران با روحیه بسیجی خود از تحریم‌ها عبور می‌کنند