تیرانداز: زمان کلید خوردن «ستایش 3» نامشخص است/ از نقشم در «نفس گرم» نمی‌گویم