سمن‌های استان برای پیشگیری از اعتیاد وارد عمل شوند