کتاب «درس گفتارهای اقتصاد مقاومتی» رونمایی می‌شود‌