امسال دو ردیف شيرین‌سازی فاز ١٩پارس جنوبی وارد مدار تولید می‌شوند