عربستان بازیچه آمریکاست/ علمای شیعه و سنی برای مقابله با آل‎سعود متحد شوند