آئین تجلیل از مقام والای استادان در دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد