یوسفی با «عاشقانه‌ها» به نمایشگاه آمد/ خط قرمزهای فرضی را بشکنیم