سکوت دولت‌های عربی درقبال جنایات آل‌سعود، خیانت به اسلام است