دعوت از ناشران خارجی راهی برای بهبود ارتباطات فرهنگی است / درخواست شاعر مکزیکی از مسئولان ایران