جشنواره غذاهای بومی محلی در تفرجگاه پیر مراد بانه برگزار شد