حمله به جذاب ترین مرد سال ۲۰۱۳ / اسم فرد مهاجم نوید فارسی است!+ عکس