نشست دانشجویی بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم با حضور میرتاج الدینی برگزار می‌شود