تشریح برنامه های سازمان بهشت‌زهرا (س) به مناسبت رحلت امام (ره)/ افتتاح بزرگترین صحن حرم امام (ره)