اثر هنرمند دره شهری در سومین سوگواره بین المللی عکس و پوستر هیات برگزیده شد