صدور حکم آغاز فعالیت شهردار قم /مراسم معارفه فردا برگزار می شود