دری نجف آبادی واقعا به خاطر اصلاح طلب بودن استاندار با او دیدار نکرد؟ /مخالفان استاندار سهم می‌خواهن