استخدام منشی خانم جوابگوی تلفن با روابط عمومی بالا در تهران - 20 اردیبهشت 94