تیم فوتبال ساحلی زینت گسترنوشهر، با اقتدار از سد تیم موج گناوه بوشهر گذشت