کشته شدن 4 تن به دنبال سقوط هواپیمای نظامی در اسپانیا