اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ چقدر غذا در جهان دور ریخته می‌شود؟