زلزله ای به قدرت 4 ریشتر کاشمر در خراسان رضوی را لرزاند