عضومجمع روحانیون مبارز: هاشمی ناطق بیدی نیستند که با باد تندروها بلرزند/اعتدالیون اصلاح‌طلب و اصولگ