مدیرعامل بانک صنعت و معدن: امسال قرار است 10 هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های تولیدی وام بدهیم