طرح “گلاب دو” مجوز قانونی دارد/ دور زدن قانون ممنوع!