افزایش نگرانی‌ها درباره بازار سرمایه/ کارشناسان از آینده بورس می‌گویند