تیمهای خراسان رضوی قهرمان مسابقات بولینگ المپیاد سراسری ناشنوایان کشور شدند