روز جمعه ۲۵ اردیبهشت همایش پیاده‌روی خانوادگی در رشت برگزار می‌شود