آغاز مسابقات زیرگروه فوتسال باشگاه های کشور در آمل