حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی تشریح کرد:حکم زور گیری ...