سرمایه‌گذاران خارجی در راه ایران/چراغ سبز اروپایی‌ها برای سرمایه‌‌گذاری در ایران