نیما کرمی: برنامه‌های تلویزیونی باید جذابیت محتوایی داشته باشند