یاسوج میزبان اولین همایش ارتباطات کهگیلویه و بویراحمد است