داستان احداث یک پتروشیمی در گیلان/رویای بازگشت به خانه