نامزد سابق رونالدو با بازیگر آمریکایی نامزد کرد + عکس