تاکید یک استاد حوزه بر وحدت اسلامی برای رفع بحران‌های منطقه