فعلاً نمی‌توان درباره پرونده اسیدپاشی اظهارنظر کرد