حدیث روز/ صفت بهترین و عاقل‌ترین مردم دوران در کلام امام هفتم شیعیان