طرح+روزشمار20و21 اردیبهشت94/باید مهربان بودو عشق ورزید...