یادواره 126 شهید مدرسه علمیه امام محمدباقر در قم برگزار شد