نشست هم اندیشی مدیران و روحانیون حج استان قم برگزار شد