دوره آموزشی احیای طب اسلامی در حوزه علمیه قم آغاز شد