کلاهبرداری پیامکی با ترفند برنده شدن وجه نقد و سفرهای زیارتی