سواد رسانه‌ای افراد هم‌‌گام با سرعت زیاد فناوری افزایش یابد