برای کسب 3 امتیاز به تبریز آمدیم / فعلا به گسترش فولاد فکر می‌کنم نه استقلال