مراسم بزرگداشت آیت الله انصاری شیرازی در قم برگزار شد