اصول‌گرایان در حال رسیدن به ادبیات مشترک در حوزه وحدت و ائتلاف هستند‌