گلایه هاشمی از اقدام برخی خانواده‌ها در تهیه آلبوم‌های جنینی‌